همه تخفیف ها

 تِیک آف را می توان اینگونه توصیف کرد:
طرح تخفیفی فروشگاه اینترنتی تهلوکس بوده که در آن کالاها به اشکال مختلف شامل تخفیف می شوند. شما در این صفحه کالا هایی را می بینید که یا به صورت مستقیم تخفیف مدت دار خورده اند و یا به صورت غیر مستقیم از تخفیف برخوردار شده اند. پیشنهاد ما به شما دیدن این صفحه است.

 تِیک آف را می توان اینگونه توصیف کرد:
طرح تخفیفی فروشگاه اینترنتی تهلوکس بوده که در آن کالاها به اشکال مختلف شامل تخفیف می شوند. شما در این صفحه کالا هایی را می بینید که یا به صورت مستقیم تخفیف مدت دار خورده اند و یا به صورت غیر مستقیم از تخفیف برخوردار شده اند. پیشنهاد ما به شما دیدن این صفحه است.

اگر هر یک از کالا های زیر را بیشتر از یک عدد خریداری نمایید، از 20 درصد تخفیف برخوردار خواهید شد.

اگر هر یک از کالا های زیر را بیشتر از یک عدد خریداری نمایید، از 20 درصد تخفیف برخوردار خواهید شد.