روکش صندلی با طرح فابریک

روکش صندلی های فابریک به آن دسته از روکش صندلی ها اطلاق می شود که دارای طرح و الگوی آن ها مشابه با طراحی اصلی صندلی های خودرو می باشد. این دسته از روکش صندلی ها تنها مختص آن خودرو تولید می گردند و امکان سفارش طرح آن ها برای دیگر خودرو ها نیست

نمایش 20 نتیحه