برچسب: مقاله های عمومی

تاریخ:
توصیه‌های ضروری سفر با خودروی شخصی توصیه‌های ضروری سفر با خودروی شخصی با نزدیک شدن به نوروز به فصل مسافرت به ویژه مسافرت جاده‌ای هم نزدیک می‌شویم. سفر با [...]

تاریخ:
اگر ترمز اتومبیل نگرفت، بهترین اقدام چیست؟ تصور کنید در یک اتوبان با سرعت 100 کیلومتر بر  ساعت در حال رانندگی هستید و ناگهان متوجه می شوید که ترمز شما از کار افتاده [...]

تاریخ:
تشخیص عیب موتور با دیدن دود خودرو تشخیص عیب موتور با دیدن دود خودرو برای بعضی از افراد، حال موتور ماشین‌شان ممکن است از حال خودشان برایشان با اهمیت‌تر باشد و با [...]

تاریخ:
نکات طلایی هنگام خرید لاستیک خودرو بسیاری از اعداد و ارقامی که بر روی لاستیک خودرودرج شده است و شاید بسیاری از ما هنگام خرید لاستیک به این اعداد و ارقام توجه [...]