آیکن ها

می خواهیم در یک نگاه به ویژگی های یک محصول پی ببرید. این روش به خد زیادی می تواند شما را راهنمایی کند. به صورت کلی دو نوع آیکن در سایت تهلوکس می توانید ببینید

  • آیکن های موجود در صفحه محصول
  • آیکن های موجود در دسته های محصول

در ادامه بیشتر توضیح می دهیم

آیکن های موجود در صفحه محصول

این آیکن ها که بیانگر ویژگی های اساسی و مهم یک محصول هستند، عموما پایین تر از نام محصول و به طور منظم در کنار یکدیگر قابل مشاهده هستند. ویژگی هایی مانند ضد آب بودن، مقدار ولتاژ، قابل بازیافت، بی خطر برای محیط زیست و…
این موارد تا حدی می تواند در انتخاب شما نقش داشته باشد. در دیگر نوشته هایمان هم گفته ایم که هدف ما این است که بهترین مورد را برای خودتان انتخاب کنید

آیکن های موجود در دسته های محصول

اگر یک دسته بندی را باز کنید در گوشه تصاویر محصولات موجود، ممکن است یک نماد خاصی را مشاهده کنید. این نماد ها به شما کمک خواهند کرد که زودتر به هدفتا برسید. مثلا اگر در گوشه ای از یک محصول تعدادی رنگ دیدید تعجب نکنید، چرا که میخواهیم به شما گوشزد کنیم این محصول دارای رنگ بندی است.

اپلیکیشن تهلوکس شعار